Trailer for Hans Rønne og Svalegangens forestilling August.
Foto og klip: Joakim Eggert
B-foto: Anders Graver og Bo Jeppesen.

© EP 2006